Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

OLO Shop • Hoitola, Y-tunnus 2780402-5
Riihitie 3 LH4, 60800 Ilmajoki

Rekisteriasioita hoitava henkilö

OLO Shop • Hoitola | Niina Opas
Puh: 044 231 6562

Rekisterin nimi

OLO Shop • Hoitolan asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu useammasta alarekisteristä.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoitus on asiakasyhteydenpito, asiakas- ja kauppasuhteen ylläpitäminen ja kehittäminen sekä käyttö tilastollisiin tarkoituksiin. OLO Shop • Hoitola käyttää näitä ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja tuote- ja palvelutarjonnan suunnitteluun sekä tarjonnan kohdistamiseksi.

Henkilötietoja käytetään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä puitteissa. Rekisteriä ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:

1) Asiakkaan yhteystiedot ja tilaamisen mahdollistavat tiedot: etu- ja sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika ja sukupuoli. Yritys-, yhdistys- ja yhteisöasiakkailta lisäksi yrityksen nimi ja Y-tunnus.
2) Mahdollinen suostumus Oloshopin uutiskirjeen vastaanottamiseen.
3) Tiedot asiakkaan tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
4) Palveluun kirjautumiseen vaadittavat tunnisteet.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy, kun asiakas rekisteröityy palveluun, tilaa uutiskirjeen tai tekee ostoksen.

Sähköiseen suoramarkkinointiin (sähköposti- ja tekstiviestimarkkinointi) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Asiakkaan tilaushetken mukainen tieto luottokelpoisuudesta saadaan Klarna Oy:n (Y-tunnus 2247127-6) järjestelmästä.

Rekisterin suojaus

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää OLO Shop • Hoitolan sisäisen verkon käyttöoikeuksia. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin ja edellyttää henkilökohtaisten käyttäjätunnusten käyttöä. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla.

Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.